Prejsť na navigáciu

Aktuality

OMNICOM sa stal partnerom ITpreneurs

21. októbra 2015
Partnerstvo umožňujúce OMNICOMu ponúkať na trhoch EÚ štandardizované kurzy Kepner-Tregoe® Foundation s certifikáciou.

Vyhodnotenie požiadaviek na ERP

15. októbra 2015
Strategické rozhodnutie investície do nového ERP by malo byť podložené kvalitnými informáciami. Vyhodnotením požiadaviek pomocou Kano modelu sme pomohli znížiť ...

DevOps v prostredí "starej" architektúry

5. októbra 2015
Mám za sebou moderovanie ďalšieho interného workshopu o DevOps. Tento posledný bol obzvlášť náročný. Po simulácii Lego & Čokoláda boli všetci účastníci ...

Request Fulfilment v zrýchlenom konaní

30. septembra 2015
Zákazník má pomerne vyspelý proces Incident Manažmentu, ktorý je vyžívaný aj na spracovanie requestov. Prax však ukázala, že nejednoznačné postupy pri ...