Prejsť na navigáciu

Poradenstvo

Naše poradenské služby sú zamerané hlavne na nasledovné oblasti: 

RIADENIE IT

V oblasti riadenia IT služieb pomáhame interným a externým IT dosahovať vyššiu pridanú hodnotu pre biznis prostredníctvo implementácie a optimalizácie IT procesov, vzdelávaním IT zamestnancov a implementáciou ITSM nástrojov.

Viac informácií...

PROJEKTY VÝVOJA IT SLUŽIEB

Vývoj nových IT služieb a riešení je často veľmi nákladné a neprináša želané benefity po ich nasadení do prevádzky. Naše poradenské služby v oblasti vývoja sú založené na základnom predpoklade, aby IT služba priniesla čo najlepší pomer ceny a pridanej hodnoty pre biznis (Value against costs). Preto jedným zo základných predpokladov je, že konzultanti sú nezávislí od IT dodávateľa a od dodávanej technológie.

Viac informácií...