Prejsť na navigáciu

Referencie

Spoločnosť OMNICOM poskytuje poradenské a implementačné služby pre biznis a IT organizácie, najmä v oblasti zlepšovania procesov, IT služieb a zvyšovania efektivity organizácií. Od roku 2011 sme realizovali nasledovné projekty:

 2016 Marlink s.r.o. Príprava na ISO 20 000
  Západoslovenská distribučná, a.s. Insourcing Service Desku
  (NDA – bankový sektor) Príprava na ISO 20 000
  NAFTA a.s. Procesná a nástrojová podpora Service Desku
  AVG Technologies CZ, s.r.o. Procesná podpora
  (NDA - energetika) Podpora pri organizačnej transformácii IT
  (NDA - automotive) Podpora procesnej tranzície IT dodávateľov
 2015 Astrium Services BC s.r.o. Príprava na ISO 20 000
  E.ON BS s.r.o. Agile SCRUM, Riadenie biznis zmien a princípy DevOps
  (NDA – výrobný podnik) Mapovanie požiadaviek na ERP s Kano modelom
  NAFTA a.s. Riadenie zmien a konfiguračný manažment
  AVG Technologies CZ, s.r.o. Incident manažment, SLM a Follow-the-sun Service Desk
  (NDA - IT poskytovateľ služieb) SLA a OLA a automatizácia
 2014 Svet zdravia, a.s. IM and REF procesy
  X-NET spol. s r.o. Agile Assessment a IM and CHM procesy
  ESET, spol. s r.o. Event management
  NAFTA a.s. IM,PM, REF procesy
  AVG Technologies CZ, s.r.o. Service level management a Incident Management
  Dimension Data Slovakia, s.r.o. Business continuity management
 2013 E.ON Business Services Slovakia spol. s r. o. Agile Assessment, Change, Release & Deployment Management procesy 
  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. ITSM Workload Assessment
  ESET, spol. s r.o. IM,PM,REF, CHM a SACM
  X-NET spol. s r.o. Agile Assessment a IM and CHM procesy
 2012 Ministerstvo financií SR Návrh a implementácia procesov (IM, REF)
  ESET, spol. s r.o. As-is analýza, ITSM Stratégia a Katalóg služieb
 2011 VÚB, a.s.

ITIL Assessment

  Regional Card Processing Centre, s.r.o. ITIL Processes Design vrátane ITIL Assessmentu

 

Implementačné projekty 

OMNICOM je nezávislý od dodávateľov SW platforiem, tak aby mohol zákazníkovi odporučiť vhodnú platformu na podporu ich procesov a služieb. Filozofia OMNICOMu je založená na princípe, že úspešný projekt musí obsahovať nielen implementáciu vhodnej SW platformy ale aj pozitívne zmeny fungovania organizácie (ľudia a procesy).  Implementačné projekty sme realizovali na nasledovných SW platformách: HP Service Manager, BMC Remedy, ServiceNow, Microsoft System Center 2012, MS Sharepoint,  OTRS.

 

 ZÁkaznícke REFERENCIE 


“Firma OMNICOM nám pomohla s návrhom kľúčových ITSM procesov a vďaka dlhoročným skúsenostiam s aplikáciou ITIL v praxi a znalosti ITSM nástrojov prispela k optimalizácii následnej implementácie procesov do prevádzky a ITSM aplikácie.”

Miroslav Hudacký
, Zástupca GR a výkonný riaditeľ spoločnosti Regional Card Processing Centre, s.r.o. - člena skupiny Raiffeisen Bank International AG


“Vdaka sluzbe Agile Assessment sme zistili kde mame zacat pri optimalizacii procesov prevadzky.” 

Michal Piecka
, Head of Finance, Controlling and Admin, E.ON Business Services Slovakia spol. s r.o. 


 “K spolupráci s OMNICOM s.r.o sme si sa rozhodli na základe ich dlhoročných skúseností s poskytovaním ITSM služieb a poradenstva. Po dobu nasej spolupráce v oblasti prípravy návrhu Service Level managementu a Servisného Katalógu nás oslovil ich profesionálny a zároveň priateľský prístup, vďaka ktorému sme dokázali navrhované zmeny zahájiť okamžite a s vysokým nasadením. Odborná konzultácia nám urýchlila implementáciu navrhovaných zmien v produkčnom prostredí a zvýšila nadšenie optimalizovať ďalšie procesy z dennej prevádzky.”

Ivana Hančíková
, IT Manager, AVG Technologies CZ, s.r.o.


„Zavedením Service Desk v NAFTA a.s. sa výrazne zlepšila organizácia a efektívnosť AICT tímu, užívatelia oceňujú jednotné kontaktné miesto, prehľad o aktuálnom stave riešenia incidentov a zrýchlenie vybavovania požiadaviek na služby, a reporting nám poskytuje prehľad o aktuálnych problémoch.“

Ivan Mazáň
, vedúci odboru AICT, NAFTA a.s.


REFERENCIE KURZOV - TOP KLIENTI

Okrem poradenstva poskytuje spoločnosť OMNICOM na Slovensku a v Českej republike aj vybrané IT best practice kurzy .

  • Vyše 3.000 spokojných účastníkov kurzov z top IT spoločností.
  • Ako prvá spoločnoť v SR sme začali od roku 2005 poskytovať akreditované ITIL® kurzy
  • V roku 2014 prinášame do SR a ČR historicky prvý kurz z oblasti Business information management podľa BiSL®

referencie

 

... ďalej Slovenská sporiteľna, Ministerstvo vnútra, Volkswagen, IBM Slovakia, Accenture, Siemens BS, IDS Scheer, Asseco...

Ďalšie osobné referencie na kurzy nájdete na našom portáli www.bestpractice.sk  a na portáli www.bestpractice.cz