Go to navigation menu

Zlúčenie spoločností OMNICOM, s.r.o. a myCON s.r.o.

Lepšie služby pre zákazníkov

Bratislava, 1. októbra 2012. Dvaja z významných hráčov na slovenskom trhu riadenia IT služieb (ITSM) – spoločnosti OMNICOM, s.r.o. a myCON s.r.o. sa v záujme zlepšenia služieb pre svojich zákazníkov, posilnenia svojho postavenia na trhu a unifikácie produktových radov rozhodli spojiť svoje sily. Po zlúčení obidvoch spoločností sa nástupnickou spoločnosťou stala spoločnosť OMNICOM, s.r.o.

Cieľom zlúčenia je udržať a naďalej rozvíjať pozíciu trhovej jednotky v SR v poskytovaní akreditovaných ITIL® kurzov a posilniť pozíciu v oblasti konzultačných služieb zameraných na riadenia IT služieb (ITSM) a riadenia biznis procesov (BPM). Miroslav Havelka, konateľ spoločnosti OMNICOM, s.r.o. uviedol: "Fúzia so spoločnosťou myCON pre nás prakticky znamená spojenie v praxi overeného know-how oboch spoločností, ktoré nám umožní napĺňať potreby našich zákazníkov zdokonaľovaním ich biznis procesov v nadväznosti na ich IT prostredie". Podľa Miroslava Hlohovského, konateľa myCON s.r.o.: "Zlúčenie prinesie pre našich zákazníkov nové služby, ktoré budú zamerané na riešenie výziev a problémov s ktorými na potýkajú naši zákazníci. Oblasť našich konzultačných služieb sa stane viac komplexnejšia, zameraná na flexibilné a inovatívne riešenia, ktorú budú prinášať vysokú pridanú hodnotu našim zákazníkom."

OMNICOM, s.r.o. patrí k priekopníkom ITSM na slovenskom trhu, už od roku 2005 sa špecializuje na oblasť riadenia IT služieb (ITSM). Prostredníctvom odborných konzultácií a medzinárodne akreditovaných školení pomáha svojim zákazníkom zefektívniť ich IT služby a dosiahnuť tak ich biznis ciele. Patrí k zakladateľom slovenskej pobočky medzinárodnej organizácie IT Service Management Forum, má k dispozícii špičkových senior ITSM konzultantov s bohatými skúsenosťami, ktorí už opakovane poskytli zákazníkom tie správne riešenia.

Prevádzkuje najobsiahlejšie a najvyhľadávanejšie web portály, obsahujúce odborný popis knižnice ITIL® – www.itsm.sk v SR a www.itsmportal.cz v ČR. Bližšie informácie o spoločnosti nájdete na stránke www.omnicom.sk.

myCON s.r.o je mladá, dynamická spoločnosť, ktorá pomáha organizáciám zlepšiť riadenie a poskytovanie IT alebo biznis služieb použitím osvedčených postupov, rámcov, procesov a technológií pre manažment služieb. myCON prináša zákazníkom rozumné, kvalitné, ale tiež netradičné a invenčné riešenia.

Vybraní zákazníci oboch spoločností: T-Systems Slovensko, ESET, Národná banka Slovenska, Tatrabanka, MFSR, Accenture, Orange, Slovak Telekom, Volkswagen Slovakia a ďalší.

ITIL® je registrovaná ochranná známka Axelos limited v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a ďalších krajinách. 


Back to News