Prejsť na navigáciu

Value Stream Mapping for Software Delivery

Spoločnosť KROS, ktorá ponúka ekonomický, stavebný a znalecký softvér, sa snaží dodávať vysoko kvalitné riešenia nielen z pohľadu funkčnosti a používateľskej skúsenosti, ale aj efektívne a rýchlo. Dosiahnutie úspechu v takýchto protichodných cieľoch nie je jednoduché. Spoločnosť OMNICOM má bohaté skúsenosti z optimalizácie a transformácie spoločností v oblasti poskytovania IT služieb a softvérového vývoja.

Výsledkom realizácie workshopu v spoločnosti KROS, bola vizualizácia tokov práce pre Software Delivery – tzv. Value Stream Mapping (VSM) a identifikácia úzkych miest (bottlenecks) a obmedzení, ktorých odstránením sa zrýchli čas dodávky (Time to Market).

OMNICOM workshop naplánoval, spolu s kľúčovými členmi KROS tímov realizoval, a následne vyhodnotil. Ako úzke miesta boli identifikované oblasti ako:

-    Dlhé čakanie pri Code review

-    Časté opakovanie testovania a následných opráv kódu, čo spôsobuje, že ukazovateľ
     Complete & Accurate bol na úrovni menej ako 20%

Návrh opatrení na odstránenie týchto slabých miest, ktoré predlžujú Time to Market boli následne zadefinované tímom:

-    Organizačným zabezpečením a zlepšením komunikácie zrýchliť vykonanie úkonu Code review

-    Zrýchlenie spätnej väzby o výsledkoch testov a kvalite kódu pre vývojára

-    Zlepšenie kvality kódu priamo u vývojára – kvalita pri zdroji

-    Zavedenie meraní práce tímov (podľa typu položky)

-    Zvýšenie pomeru automatizovaných testov

Realizovaním uvedených opatrení sa pre daný typ požiadaviek očakáva skrátenie nasadenia kódu a teda celkového Time to Market o 40%.

Workshop prebiehal online za využitia nástroja Miro a nasledovný obrázok ukazuje výsledný Value stream:

picture1 


Späť na Aktuality