Prejsť na navigáciu

O spoločnosti

Naša Misia

Prostredníctvom profesionálnych služieb a budovaním strategického partnerstva v oblasti vzdelávaniaporadenstva a implementácie, s využitím svetovo uznávaných metód, štandardov, best practice a nástrojov, pomáhame našim zákazníkom dosahovať ich biznis ciele.

Naša Vízia

Medzinárodne úspešný tím expertov v inovatívnych spôsoboch riadenia organizácií.

Naše hodnoty

Odbornosť, Flexibilita, Etika, Hodnota za peniaze, Inšpiratívnosť

Údaje o spoločnosti

Obchodné meno: OMNICOM, s. r. o.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri, vedenom pri Okresnom súde Bratislava, odd. Sro, vl.č. 48750/B

Sídlo: Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
IČO: 36 363 383
IČ pre DPH: SK2022200576

Konatelia spoločnosti: Ing. Pavol Holbík, Ing. Miroslav Hlohovský     
Telefón: +421 2 44452840
E-mail: sales@omnicom.sk

Vedenie spoločnosti

Miroslav Hlohovský, CEO, Head of Consultancy Group (profil)

Pavol Holbík,  Head of Training Services (profil)

Sme tu pre Vás už 0 rokov.

Zoptimalizovali sme viac ako 0 procesov.

Zoptimalizovali sme viac ako 0 procesov.

Dodali sme úspešných projektov.

Dodali sme úspešných projektov.

Zrealizovali assessmentov.

Zrealizovali assessmentov.

Pripravili sme Vám viac ako tvorivých workshopov.

Pripravili sme Vám viac ako tvorivých workshopov.

Pomocou SW nástrojov sme zautomatizovali viac ako procesov.

Pomocou SW nástrojov sme zautomatizovali viac ako procesov.

Realizovali sme celofiremných interných auditov.

Realizovali sme celofiremných interných auditov.

Vyše účastníkov kurzov prešlo našimi testami s priemernou úspešnosťou získania certifikátu 80%.

Vyše účastníkov kurzov prešlo našimi testami s priemernou úspešnosťou získania certifikátu 80%.

Našich kurzov sa zúčastnilo účastníkov.

Našich kurzov sa zúčastnilo účastníkov.

rokov ponúkame best practice kurzy.

rokov ponúkame best practice kurzy.