Prejsť na navigáciu

História spoločnosti

Spoločnosť bola založená v roku 1993 so zameraním na oblasť Corporate Networking. Úspešnou realizáciou projektov pre významných klientov najmä zo sektoru finančných inštitúcií, získala v odbore svojej činnosti stabilné postavenie.

OMNICOM začína pokrývať oblasť návrhu, realizácie a správy tzv. otvorených riešení v oblasti komplexných komunikačných sietí, s dôrazom na LAN, MAN, WAN a prostredie siete Internet. Charakteristickým znakom spoločnosti sa už v začiatkoch stáva individuálny prístup k bezprostredným potrebám a požiadavkám klientov. Stretégiou spoločnosti je do dnešných dôb snaha o vysokú profesionalitu, nadštandardnú podporu klientov a minimalizáciu rizík.

Začiatkom roku 2005 OMNICOM rozšíril portfólio svojich služieb o oblasť ITSM (Information Technology Service Management – riadenie služieb informačných technológií), konkrétne o prístup ITIL® (Information Technology Infrastructure Library), ktorý je medzinárodne uznávaným štandardom pre ITSM. V tejto oblasti poskytuje konzultačné služby, ako aj služby odborných školení. Konzultačnú časť služieb OMNICOMu tvorí tím konzultantov a lektorov, ktorí disponujú najvyššou možnou certifikáciou odbornej spôsobilosti v oblasti ITSM, tzv. „Manager‘s Certificate in IT Service Management“, a množstvom praktických skúseností z projektov ITSM.

Spoločnosť OMNICOM, s.r.o. patrí k priekopníkom osvetovej činnosti v oblasti osvedčených postupov z IT praxe (best practice) v Slovenskej republike. Realizuje prvý odborný seminár v tejto oblasti na území SR (jeseň 2005), má v správe obsiahly webový portál z oblasti ITSM a ďalších svetových best practice (www.bestpractice.sk  a www.bestpractice.cz) a spolupracuje na odborných akciách s nezávislým odborným združením itSM Forum, ktorého je členom od roku 2005 a stál pri zrode jeho slovenskej pobočky. OMNICOM je zároveň oficiálne poverenou inštitúciou na preklad normy ISO/IEC 20000 do slovenskej verzie STN ISO/IEC 20000 Slovenským ústavom pre technickú normalizáciu.

OMNICOM sa v rokoch 2007 a 2012 rozšíril o spoločnosti IT Service Group, s.r.o. a myCON s.r.o., ktoré úspešne pôsobili na trhu ITSM v SR. Cieľom týchto zmien bolo udržať a naďalej rozvíjať pozíciu trhovej jednotky v SR v poskytovaní profesionálneho poradenstva a vzdelávacích aktivít v oblasti riadenia IT služieb (ITSM) ako aj ďalších IT best practices.

Aj v budúcnosti chce spoločnosť OMNICOM, s. r.o., naďalej pokračovať v trende rozširovania a zvyšovaní kvality portfólia svojich služieb a produktov tak, aby naši zákazníci svoje biznis ciele dokázali dosiahnúť rýchlejšie, efektívnejšie a lacnejšie.