Prejsť na navigáciu

ITSM PODPORA CEZ GLPI

logo-glpi-bleu-1

GLPI je open-source ITSM softvérový nástroj, ktorý vám pomôže neuveriteľne jednoducho plánovať a riadiť vaše IT. Vďaka dôveryhodným dátam a funkcionalitám GLPI ľahko získate kontrolu nad incidentami, problémami, požiadavkami, zmenami, projektami, IT aktívami, rozpočtom, či nákladmi. Základné (out-of-box) funkcionality GLPI podporujú 12 ITSM procesov. Pre vývojárov je dostupných cez viac ako 150 doplnkov (plugins) a open API na vývoj ďalších funkcionalít. Toto nám umožňuje rýchlo a efektívne implementovať ITSM procesy v zákazníckych prostrediach a poskytovať podporu (enterprise support) s vysokou pridanou hodnotou.

V prípade otázok o možnostiach našich konzultačných služieb pre GLPI, neváhajte nás kontaktovať cez email sales@omnicom.sk.

KĽÚČOVÉ FUNKČNOSTI PRE ITSM PROCESY

 • Manažment incidentov (Incident management)
  • Nastaviteľná prioritizačná matica založená na urgencii a dopade
  • Automatické priraďovanie incidentov
  • Prehľadná história a štatistika
  • Riešenie incidentov zo znalostnej databázy
  • Prepojenie incidentov na problémy, zmeny, projektové úlohy a konfiguračné položky
  • Párovanie incidentov (duplicity, väzba rodič – dieťa)
  • Automatické zatváranie incidentov a prieskum spokojnosti
 • Spracovanie požiadaviek a manažment prístupov (Request fulfilment and Access management)
  • Všetky funkčnosti z incident manažmentu
  • Ľahká tvorba formulárov
  • Dynamické formuláre
  • Schvaľovanie
  • Šablóny požiadaviek
  • Portál pre používateľov (End User Self-Service portal) – formuláre požiadaviek, sledovanie stavu, vyhľadávanie, FAQ, rezervácie)
 • Manažment problémov (Problem management)
  • Kategorizácia a prioritizácia
  • Hľadanie riešení zo znalostnej databázy
  • Rýchle ukladanie riešení do znalostnej databázy
  • Prepojenie na incidenty, zmeny a konfiguračné položky
  • Prepojenia na dokumenty
  • Sledovanie a plánovanie úloh pri riešení problémov
  • Sledovanie nákladov
 • Manažment konfigurácií a aktív služby (Service Asset and Configuration management)
  • Preddefinové šablóny aktív (Počítač, Tlačiareň, Sieťové komponenty, Aplikácie,…)
  • Vzťahy medzi aktívami
  • Prepojenie na incidenty, problémy, zmeny a články v znalostnej databáze
  • Rezervácie
  • Vizualizácia lokalít na mape
  • Manažment datacentier
  • Finančné a administratívne informácie
 • Manažment zmien (Change management)
  • Manažment úloh
  • Schvaľovanie CAB a eCAB
  • Predefinované šablóny úloh
  • Nastaviteľný formulár požiadavky na zmenu (RFC)
  • Sledovanie nákladov a alokácia rozpočtu
  • Prepojenie na incidenty, problémy, projekty a konfiguračné položky
  • Prepojenie na znalostnú databázu a dokumenty
 • Manažment úrovní služieb (Service Level Management)
  • Zákaznícky orientované SLA a reporitng
  • SLA a OLA pre incidenty a požiadavky na službu
  • Meranie parametrov (čas odozvy a čas na riešenie)
  • Automatické notifikácie pre SLA/OLA
  • Meranie spokojnosti používateľov
  • Preddefinované reporty
 • Manažment dodávateľov (Supplier management)
  • Informácie o dodávateľoch a kontaktoch
  • Manažment zmlúv vrátane sledovania nákladov
  • Prepojenie na podporované konfiguračné položky
  • Prepojenie na riešené incidenty, problémy a zmeny
  • Prepojenie na znalostnú databázu
 • Finančný manažment (Finance management)
  • Rozpočet podľa lokalít
  • Sledovanie finančných údajov na konfiguračné položky (hodnota, amortizácia, TCO, číslo objednávky, záruka,…)
  • Sledovanie nákladov na incidenty, požiadavky na službu, problémy, zmeny a projekty
  • Rozpočet podľa typov konfiguračných položiek
 • Projektové riadenie (Project management)
  • Projektové úlohy a podprojekty
  • Plánovanie vrátane GANNT diagramu
  • Sledovanie nákladov
  • Prepojenie na manažment zmien a konfiguračné položky
  • Manažment zmlúv
  • Prepojenie na databázu znalostí
 • Manažment znalostí (Knowledge management)
  • Riadenie interných znalostí a FAQ pre používateľov
  • Silný manažment prístupov definovaný vlastníkom článku
  • Väzby na kategórie a konfiguračné položky
  • Zabudovaný WYSIWYG editor
  • Hľadanie v článkoch (Full search)
 • Manažment kapacít (Capacity management)
  • Plánovanie ľudských zdrojov
  • Rezervácia konfiguračných položiek
  • Manažment kapacít komponentov (Množstvo, Licencie, Miesto v racku, Porty, Na sklade, ...)