Prejsť na navigáciu

Referencie

Spoločnosť OMNICOM poskytuje poradenské a implementačné služby pre biznis a IT organizácie, najmä v oblasti zlepšovania procesov, IT služieb a zvyšovania efektivity organizácií. Od roku 2011 sme realizovali nasledovné projekty:

•    Assessment (Procesy, Nástroje, Ľudia)
ZSE, X-NET, ESET, E.ON BS, Všeobecná zdravotná poisťovňa, VÚB, (NDA – finančný sektor), (NDA – technológie)

•    Štandardizácia (ISO/IEC 9001, 20 000, 27001)
Marlink, Ensentia, (NDA – bankový sektor)

•    Automatizácia procesov (ITSM nástroje, BPM nástroje)
ESET, Svet zdravia, MF SR, NAFTA, ZSE, (NDA – výrobný podnik)

•    Dizajn a implementácia procesov
NAFTA, AVG, (NDA - automotive), Dimension Data, VSEH, MF SR

•    Governance a Transformácia
(NDA - energetika), (NDA - IT poskytovateľ služieb), (NDA – výrobný podnik), (NDA – technologie)

Implementačné projekty 

OMNICOM je nezávislý od dodávateľov SW platforiem, tak aby mohol zákazníkovi odporučiť vhodnú platformu pre podporu ich procesov a služieb. Filozofia OMNICOMu je založená na princípe, že úspešný projekt musí obsahovať nielen implementáciu vhodnej SW platformy, ale aj pozitívne zmeny fungovania organizácie (ľudia a procesy). Projekty automatizácie procesov sme realizovali na nasledovných SW platformách:

  • Microsoft System Center Service Manager (SCSM) a Orchestrator (SCORCH)
  • ServiceNow
  • Office 365
  • OTRS
  • GLPI
  • HP Service Manager
  • BMC Remedy

 
ZÁkaznícke REFERENCIE 


“Firma OMNICOM nám pomohla s návrhom kľúčových ITSM procesov a vďaka dlhoročným skúsenostiam s aplikáciou ITIL v praxi a znalosti ITSM nástrojov prispela k optimalizácii následnej implementácie procesov do prevádzky a ITSM aplikácie.”

Miroslav Hudacký
, Zástupca GR a výkonný riaditeľ spoločnosti Regional Card Processing Centre, s.r.o. - člena skupiny Raiffeisen Bank International AG


“Vďaka službe Agile Assessment sme zistili, kde máme začať pri optimalizácii procesov prevádzky.” 

Michal Piecka
, Head of Finance, Controlling and Admin, E.ON Business Services Slovakia spol. s r.o. 


 “K spolupráci s OMNICOM s.r.o sme si sa rozhodli na základe ich dlhoročných skúseností s poskytovaním ITSM služieb a poradenstva. Po dobu nasej spolupráce v oblasti prípravy návrhu Service Level managementu a Servisného Katalógu nás oslovil ich profesionálny a zároveň priateľský prístup, vďaka ktorému sme dokázali navrhované zmeny zahájiť okamžite a s vysokým nasadením. Odborná konzultácia nám urýchlila implementáciu navrhovaných zmien v produkčnom prostredí a zvýšila nadšenie optimalizovať ďalšie procesy z dennej prevádzky.”

Ivana Hančíková
, IT Manager, AVG Technologies CZ, s.r.o.


„Zavedením Service Desk v NAFTA a.s. sa výrazne zlepšila organizácia a efektívnosť AICT tímu, užívatelia oceňujú jednotné kontaktné miesto, prehľad o aktuálnom stave riešenia incidentov a zrýchlenie vybavovania požiadaviek na služby, a reporting nám poskytuje prehľad o aktuálnych problémoch.“

Ivan Mazáň
, vedúci odboru AICT, NAFTA a.s.


REFERENCIE VZDELÁVANIE

OMNICOM dokáže efektívne využiť svojich konzultantov a ich praktické skúsenosti aj v oblasti vzdelávania. Na rozdiel od bežných akademických výkladov danej látky sa snažime našim zákazníkom od menších firiem až po nadnárodné korporácie a Shared centrá poskytnúť hodnotu vo forme kvalitných, medzinárodne akreditovaných kurzov vrátane certifikačných testov a kreatívnych workshopov obsahujúcich simulačné hry. Všetky naše vzdelávacie aktivity sú zamerané na poskytnutie best practices (najlepšie skúsenosti z praxe) v oblastiach pre biznis a IT útvary, ktoré dnes splývajú v rámci digitálnej transformácie do jedného Value Streamu. OMNICOM ponúka svoje znalosti v best practices ako sú ITIL®, DevOps, IT4IT™, LeanIT, Agile/SCRUM, PRINCE2® a ďalšie.

Niekoľko našich úspechov, na ktoré sme hrdí: 

 • Vyše 4.500 spokojných účastníkov kurzov v SR a ČR 
 • Hodnotenie kurzov na úrovni vyše 4,5 z 5 hviezdičiek (Yotpo, 196 hodnotení celkovo)
 • Ako prvá spoločnosť v SR sme začali od roku 2005 poskytovať akreditované ITIL® kurzy

Samozrejme si uvedomujeme, že uspokojenie znamená stagnáciu, a preto sledujeme najnovšie trendy a spôsob, ako môžu priniesť hodnotu pre našich klientov.

Všetky naše kurzy sú akreditované a končia záverečnou certifikačnou skúškou s medzinárodne platnými certifikátmi. Radi Vás na nich privítame.

Viac informácií o kurzoch vrátane e-shopu ako aj odborných informácií o rôznych best practices nájdete na www.bestpractice.sk 

referencie

 

... ďalej Slovenská sporiteľna, Ministerstvo vnútra, Volkswagen, IBM Slovakia, Accenture, Siemens BS, IDS Scheer, Asseco...

Ďalšie osobné referencie na kurzy nájdete na našom portáli www.bestpractice.sk.