Prejsť na navigáciu

Aká bude verzia ITIL® 4?

Tento článok spracovala spoločnosť OMNICOM, s.r.o. na základe podkladov od vlastníka ITIL® best practice – spoločnosti  AXELOS. Po oficiálnom zverejnení novej verzie ITIL 4 (1Q19) vydáme podrobnú analýzu prínosov a zmien novej verzie a jej predpokladaných dopadov na praktický chod organizácií a jednotlivcov.


súčasná situácia (nielen) v IT

Nachádzame sa v čase bezprecedentných zmien, známych ako „Štvrtá industriálna revolúcia“. Je charakterizovaná digitálnou transformáciou nášho sveta a nevídanou mierou interakcie medzi ľuďmi, digitálnymi technológiami a množstvom fyzických vecí, ktoré nás obklopujú. 

V tomto meniacom sa svete je de facto štandardom stále ITIL® best practice, framework pre riadenie IT služieb, ktorý globálne využívajú milióny ľudí, nielen z IT sektora. (podľa FTSE 500 indexu vyše 90% nasadení v IT prevádzke). 

Na digitálnu transformáciu ale súčasná verzia ITIL® V3 nie je ideálne pripravená, preto prichádza nová verzia ITIL® 4 (označovaná aj ako ITILv4). Pozrime sa, čo od nej v našom meniacom sa svete môžeme očakávať.

ITIL 4

ITIL 4 rozširuje záber predchádzajúcej verzie na praktickej a flexibilnej báze, podporujúcu organizácie na ich ceste k novému svetu digitálnej transformácie. Poskytne end-to-end IT/digitálny prevádzkový model pre dodávku a prevádzku technologicky založených produktov a služieb. Zároveň zachováva investície organizácií vložené do ITIL® v predchádzajúcom období.

Kontext ITIL 4 je opäť širší, s dôrazom na svet biznisu a technológií, na to, ako spolupracujú v súčasnosti a v budúcnosti s princípmi Agile, DevOps a digitálnou transformáciou. ITIL 4 sa tak stane relevantnejším pre developerov, IT profesionálov a biznis ľudí pomocou holistického pohľadu na spôsob dodávky produktov a služieb. 

Už od úrovne kurzu ITIL Foundation sa ITIL 4 zaoberá dôležitosťou spolupráce, transparentnosti, automatizácie a holistického pohľadu. Pritom zachováva tie hlavné prvky ITIL, ktoré sú už v súčasnosti hodnotné pre organizácie aj jednotlivcov.

ITIL 4 je ďalšou iteráciou vo vývoji tohto najpoužívanejšieho prístupu, postupujúcou od klasického procesne orientovaného framworku ku rýchlejšiemu, kvalitnejšiemu dodávaniu hodnotu ľuďom a organizáciam.

VÝVOJ ITIL 4

ITIL 4 je výsledkom mnohých spätných väzieb a pripomienok od tisícov profesionálov a organizácií z celého sveta. Vyvíjal ho tím expertov z celého sveta, vrátane 150 prispievateľov obsahu, recenzentov a spolupracovníkov. 

Vznikla Global ITIL Development Group, zahŕňajúca vyše 2.000 profesionálov (vrátane senior ITSM konzultanta OMNICOMu). V rámci tejto privátnej skupiny prebehlo mnoho diskusií a prieskumov, mnohí účastníci boli aktívnymi prispievateľmi k obsahu novej verzie. Táto skupina bude naďalej pokračovať a pridať sa k nej môžu aj ďalší profesionáli. 

CERTIFIKÁCIA podľa ITIL 4

ITIL 4 podporuje existujúce investície, ktoré jednotlivci aj organizácie realizovali do ITIL best practice. Preto je kladený veľký dôraz na hladký prechod z certifikácie podľ ITIL V3 na novú ITIL 4.  Z uvedeného dôvodu Vás môžeme ubezpečiť, že ITIL 4 bol vyvíjaný tak, aby bol kompatibilný s existujúcou certifikačnou schémou.

Naviac, všetky súčasné ITIL certifikáty ostávajú v platnosti aj po aktualizácii na ITIL 4 a všetky získané kredity Vám pomôžu pri pokračovaní podľa novej certifikačnej schémy. 

Každý úspešný absolvent certifikačného testu získa zadarmo ročné predplatné k službe My ITIL, ktorá funguje už v súčasnosti. Táto doplňujúca platforma poskytuje rôzne Case Studies, príklady a ďalší materiál využiteľný pri praktickom narábaní s ITIL 4.

Súčasné portfólio ITIL® kurzov nájdete na našom webe a eshope www.bestpractice.sk

Bližšie informácie budú k dispozícii v rámci oficálneho releasu ITIL 4, očakávaného v IQ19. Zároveň pripravujeme podrobnú analýzu novej verzie.

Spracoval:
Ing. Miroslav Havelka, CEO
OMNICOM, s.r.o.

 


Späť na Aktuality