Prejsť na navigáciu

Workshop DevOps v praxi

Presne 20 účastníkov prijalo pozvanie na už štvrtý workshop OMNICOMu na aktuálnu tému DevOps v praxi. 

Rýchlosť biznis požiadaviek na IT služby stále narastá a to v samotnom počte týchto požiadaviek, ale i v skracovaní času, za ktorý ich musí IT dodať. Ak k tomu pripočítame neustály tlak na znižovanie nákladov a prirodzene sa zvyšujúce nároky na kvalitu dodávaného riešenia, výsledkom je situácia, s ktorou sa mnohí poskytovatelia IT služieb a IT oddelenia len ťažko vysporiadavajú. 

Hlavnými cieľmi workshopu bolo:

 • Pokúsiť sa definovať obsah pojmu „DevOps
 • Pre ktoré organizácie je prístup DevOps vhodný?
 • Dá sa pomocou DevOps zlepšiť time-to-market?
 • Aké sú z DevOps reálne prínosy pre biznis a používateľov?
 • Aký je dopad na kultúru organizácie? 

palo_uvodPo úvode, venovanom snahe zistiť čo pojem DevOps reálne obsahuje, sme sa v prvej časti bez váhania pustili do simulačnej hry Lego & Čokoláda. Účastníci workshopu sa rozdelili do štyroch tímov – Biznis, 2x Development a Operations. V rámci Biznis skupiny jednotlivé roly analyzovali situáciu na trhu, určovali objednávky do product backlogu a zadávali ich do vývoja. Na strane oboch  skupín Development objednávky preberali po diskusii jednotliví Scrum Mastri, ktorí následne koordinovali developmnet v svojich vývojových prostrediach v rámci jednotlivých sprintov. Po príprave releasov tieto preberali scrum_teamčlenovia skupiny Operations, ktorí kontrolovali kvalitu a bezpečnostné požiadavky produktov a pripravili finálny release pre biznis skupinu. V rámci viacerých (v tomto prípade len dvoch) sprintov do hry neočakávane vstupovali externé vplyvy ako okamžité zmeny cien produktov na burze, útoky hackerov, ale aj neautorizované zmeny produktov pri vývoji za cieľom splniť náročné a meniace sa požiadavky biznisu. V záverečnej časti simulácie sme vyhodnotili zlepšenia dosiahnuté v jednotlivých sprintoch, ktoré mali pozitívny dopad na požiadavky biznisu.

Aké sme teda našli kľúčové faktory úspechu?

  • Konštruktívna a efektívna komunikácia medzi Biznisom, Developmentom a Prevádzkou 
  • Schopnosť rozdeľovať požiadavky biznisu (user stories) na menšie časti
  • Trvalé, priebežné a plynulé testovanie. A to vo vysokej kvalite
  • Zvýšenie frekvencie / flexibility pre Release a Deployment
  • Využitie ďalších techník pre Development (Agile, paralelné programovanie,..)
  • Neustále zlepšovanie – Spätná väzba, meranie, „rozmýšľajme čo robíme“, optimalizujme
  • Nasadenie odpovedajúcej architektúry
  • Nasadenie vysokého stupňa automatizácie a podporných nástrojov 

Po krátkej prestávke na kávu sme si v druhej časti workshopu vypočuli Case Study na tému DevOps vývoja, kotrý realizoval pri dvoch projektoch Ing. Jozef Šovčík, exmajiteľ úspešnej spoločnosti Visicom. V case study dominovali najmä pozitívne skúsenosti s nasadzovaním mnohých malých zmien do korporátnych prostredí pri vysoko automatizovanom testovacom prostredí vrátane reálnych skúseností s jednotlivými SW prostrediami a nástrojmi. Počas case study, ako aj na jej záver prebiehali viaceré zaujímavé diskusie.

releasesPracovné stretnutie sme ukončili spoločným obedom priamo v školiacom centre NIKAR, kde sa celá akcia konala.

Workshop DevOps v praxi pripravil a viedol Pavol Holbík z OMNICOMu. 

Tento workshop patrí do série stretnutí, ktoré sú určené ako bezplatný bonus pre zákazníkov OMNICOMu, ktorými sa môžete stať aj Vy.

V prípade, ak Vás téma zaujala a máte záujem o zopakovanie workshopu pre Vašu spoločnosť, dajte nám vedieť na sales@omnicom.sk a radi Vám zašleme podmienky jeho realizácie.


Späť na Aktuality