Prejsť na navigáciu

Poradenstvo

omnicom digital - logo - color@2x

OMNICOM.digital sú poradenské služby zamerané na pomoc pri digitálnej transformácii organizácie. Služby sú zamerané na nasledovné oblasti: 

  • Príprava digitálnej stratégie
  • Zlepšenie interakcie so zákazníkmi
  • Nastavenie spracovania zákazníckych požiadaviek / dopytu
  • Zmena kultúry organizácie

Viac informácií o našich poradenských službách nájdete na špecializovanej stránke OMNICOM.digital

NaŠE služby pomôžu riešiť

Governance

Aká je vízia vašej spoločnosti? Máte stratégiu ako naplniť túto víziu? Viete čo je Vaša konkurenčná výhoda? Bude Vaša spoločnosť úspešná v digitálnom svete? Ste si istí, že spĺňate všetky legislatívne požiadavky?

Pomôžeme Vám nastaviť stratégiu a ciele pre Vašu spoločnosť. Zabezpečíme fungovanie vašej spoločnosti v súlade s legislatívou, najlepšími odporúčaniami z praxe (ITIL, PRINCE2, Lean) a medzinárodnými normami (ISO 9001, 20 000, 27 001). Pomôžeme Vám dostať do života nové trendy ako sú DevOps, Agile, IT4IT, SIAM a iné.

Buďte lepší (vďaka compliance a modernému riadeniu), rýchlejší (vďaka digitálnej transformácií a agile) a lacnejší (vyššou efektivitou a agilitou).

Procesy

Je to jednoduché - Dodať zákazníkovi presne to čo chce. Ale viete aké činnosti pri tom využívate? Nerobíte veci príliš komplikovane, čo znižuje vašu produktivitu? Nevykonávajú vaši zamestnanci zbytočné aktivity v dôsledku čoho máte vysoké náklady, nízku kvalitu výstupu, alebo jednoducho nestíhate termíny? Hodnotíte pravidelne Vaše procesy na základe správne nastavených KPI?

Pomôžeme Vám nastaviť, zoptimalizovať a zefektívniť procesy vo vašej spoločnosti a navrhnúť ako implementovať ich automatizáciu.

Buďte lepší (vyššia kvalita v procesoch), rýchlejší (štíhle a automatizované procesy) a na základe uvedeného aj lacnejší.

Nástroje

Digitalizácia procesov, automatizácia vykonávaných činností, vysoká kvalita výstupov a informácií... Máte vhodné SW nástroje, ktoré efektívne podporujú činnosti vašej firmy? Neplatíte zbytočne vysoké poplatky za duplicitné SW nástroje? Viete ako dosiahnuť optimalizáciu s využitím SW nástrojov a čo najlepší pomer hodnoty za peniaze?

Pomôžeme Vám:

s výberom SW nástrojov priamo podľa potrieb Vašej spoločnosti

s implementáciou vybraných komerčných aj open-source SW nástrojov (MS System Center, GLPI, Zabbix, OCS Inventory, ...).

a zabezpečíme rozvoj a podporu pre Vaše SW nástroje

Pomôžeme Vám mať všetky potrebné informácie prepojené, riadené a bezpečné.

Buďte lepší (na základe aktuálnych informácií a reportov), rýchlejší (automatizovaním a zrýchlením procesov vhodným SW nástrojom) a lacnejší (vyššou efektivitou a nižšími nákladmi na SW nástroje).

organizačná Kultúra a spolupráca

Aká je firemná kultúra vo Vašej spoločnosti? Je zdieľanie informácií vo vašich tímoch samozrejmosťou? Komunikujú oddelenia medzi sebou transparentne? Spolupracujú tímy medzi sebou tak, aby spoločnosť dosiahla definované ciele a stratégiu?

Pomôžeme Vám rozvinúť schopnosti Vašich ľudí, porozumieť svetovým „best practice“ a aplikovať ich pre vaše špecifické podmienky. Zabezpečíme koučing a pomôžeme nastaviť otvorenú firemnú kultúru.

Buďte lepší (skvalitnením svojich ľudí a umožnite im získať potrebné znalosti), rýchlejší (zabezpečením coachingu zameraného na zefektívnenie komunikácie a spolupráce) a lacnejší (využitím plného potenciálu vašich ľudských zdrojov).

V prípade záujmu o spoluprácu pri zlepšovaní Vašej spoločnosti sa obráťte na sales@omnicom.sk a radi sa prídeme porozprávať o možnostiach. 

Naše Referencie.