Prejsť na navigáciu

Desatoro kvality kurzov od OMNICOMu

Misia OMNICOMu podporuje poskytovanie služieb, ktoré pomáhajú zákazníkom dosahovať ich biznis ciele. Našim cieľom preto nie je ponúkať najlacnejšie kurzy nízkej kvality, ale také, kde je vyvážený pomer Value For Money a ktoré sú pre zákazníka reálnym prínosom.

OMNICOM sa snaží dodávať hodnotné kurzy na základe vlastného  “Desatora kvality”:

1. Mať platnú medzinárodnú akreditáciu (nie od lokálnych pseudoautorít, úradov alebo ministerstiev) od  akreditačných inštitútov ako sú PeopleCert, EXIN, TheOpenGroup a ďalší

2. Udržiavať vlastný OMNICOM QMS: Quality Management System – Systém manažovania kvality, ktorý je pravidelne auditovaný inštitútmi PeopleCert, EXIN atď., a ktorý zásadne prispieva k udržaniu a zvyšovaniu kvality vo všetkých oblastiach ako realizujeme kurzy, testy, komunikáciu s klientom a pod.

3. Pokiaľ je to možné, OMNICOM používa vlastné vzdelávacie materiály (courseware), ktorý nie je nakupovaný od tretích strán (ako je často zvykom), a je akreditovaný príslušnými inštitútmi

4. Ponuka certifikačných testov len od akreditovaných medzinárodných inštitútov (nie lokálne)

5. Skúsení lektori z praxe (nie akademici) – OMNICOM lektori sú zároveň aj konzultanti a podieľajú sa na projektoch, čím prinášajú reálne skúsenosti do obsahu kurzov

6. Preukázateľná spätná väzba z kurzov s merateľnými výsledkami (v OMNICOMe cez systém Yotpo na webe, pre inhouse kurzy vlastné hodnotenia)

7. Inovatívne spôsoby výučby – do kurzov zahŕňame inovatívne spôsoby, ktoré umožňujú lepšie pochopenie obsahu kurzu a zvyšujú šancu na úspešné zvládnutie certifikačných testov

8. Teória pomocou praktických príkladov – časté prepájanie teórie s reálnymi príkladmi využitia v praxi veľmi často oceňujú účastníci našich kurzov

9. Neustále zlepšovanie úroveň kurzov a lektorov – účasť v odborných združeniach ako je itSMF Slovensko a prevádzkovanie najrozsiahlejšieho odborného portálu v oblasti best practice nám umožňuje sa stále zlepšovať.

10. Etika. Vždy dodržiavame regulárne testovacie podmienky a máme vysoké nároky na realizáciu certifikačných testov, lebo len tak sa prejavia pozitívne dopady vzdelávania.

Aj preto 90% účastníkov hodnotí OMNICOM kurzy na „výbornú“ (veľmi spokojný). V oblasti IT služieb pôsobíme už 26 rokov.