Prejsť na navigáciu

Prečo si vybrať náš kurz?

Základným princípom OMNICOM kurzov je priniesť účastníkom čo navyššiu pridanú hodnotu a kvalitu, tak aby účastníci mohli získané vedomosti čo najlepšie uplatniť v praxi. Preto všetky naše kurzy spĺňajú nasledovné kritériá:        

  • Skúsení lektori z praxe – naši lektori sú zároveň aj konzultanti a podieľajú sa na projektoch, čím prinášajú reálne skúsenosti do obsahu kurzov.
  • Vlastné materiály – pre väčšinu našich kurzov (ITIL®,PRINCE2®) si vyvíjame školiace materiály sami, nekupujeme od tretích strán ako väčšina poskytovateľov školení.
  • Inovatívne spôsoby výučby – do kurzov zahŕňame inovatívne spôsoby, ktoré umožňujú lepšie pochopenie obsahu kurzu a zvyšujú šancu na úspešné zvládnutie certifikačných testov.
  • Teória pomocou praktických príkladov – časté prepájanie teórie s reálnymi príkladmi využitia v praxi veľmi často oceňujú účastníci našich kurzov.
  • Neustále zlepšujeme úroveň kurzov a lektorov – účasť v odborných združeniach ako je itSMF Slovensko a prevádzkovanie najrozsiahlejšieho odborného portálu v oblasti best practice nám umožňuje sa stále zlepšovať. 
Aj preto 90% účastníkov hodnotí kurz na „výbornú“ (veľmi spokojný)  a v oblasti IT služieb pôsobíme už 21 rokov.